Akdeniz Üniversitesi tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanan ilana göre üniversite bünyesinde farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere en az ilköğretim ve lise mezunu olan 25 işçi alınacak. İşçiler belirli süreler için istihdam edilmeyecek olup daimi kadroda yer alacaklar. 6 Temmuz’dan itibaren ilgili kadrolara müracaat yapılabilecek.

Daimi 25 İşçi Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 25 işçi alınacağı bildirildi. Başvuru yapacak işçilerin en az ilköğretim ve lise düzeyinde mezun olmaları gerekirken alım yapılacak kadroya göre adaylarda mesleki beceriler de aranacak. Daimi kadroda görev alacak işçi kadroları için başvurular ise 6 Temmuz’da başlayacak ve 10 Temmuz’a kadar sürecek.

Akdeniz Üniversitesi 25 İşçi Alımı İlanına Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili kadroya başvuru yapabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz;
 • Başvuru tarihleri 6 – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasıdır. Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurular sadece İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılacak olup posta ya da şahsen yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Her aday sadece bir (1) kadro için başvuru yapabilir.
 • Belirlenen kadrolar için yapılacak alımlarda Antalya’da ikamet etme zorunluluğu bulunmaktadır.

25 İşçi Alımı İçin Genel Şartlar Nedir?

Kadrolara başvuru yapabilmek için şu şartların sağlanması gerekmektedir;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yararlanabilir olmak,
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluştan emeklilik maaşı almıyor olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişkilerinin bulunmaması,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş gibi suçlardan uzak durmak, yargılanmamak ve mahkum edilmemek,
 • Anayasal düzene karşı gelecek eylemlerde bulunmamak, özel hayatın gizliliğine aykırı davranmak, uyuşturucu ya da uyarı madde ticareti yapmak ve bunlardan dolayı hakkında devam eden bir soruşturma ya da kovuşturma bulunmamak,
 • İş alanlarına başvuru yapmak için adayların istenen şartları yerine getirmesi beklenmektedir. Yanlış ya da eksik bilgi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru yapılan kadrolara alımlar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belli olacaktır. Kura çekimi sonuçları Akdeniz Üniversitesi internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Noter kura çekim işlemleri 17.07.2020 tarihinde yapılacak olup internet üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.
 • İlgili kadrolarda belirlenmiş açık iş sayısının dört katı oranında asil ve yedek aday belirlenecektir.
 • Adaylara posta yolu ile tebligat yapılmayacak olup kura sonuçlarını kendilerinin takip etmesi gerekmektedir.
 • Noter kurası sonucunda aday olarak belirlenen asil adaylar için 23 ve 24 Temmuz tarihleri aralığında Akdeniz Üniversitesi’nde mülakat yapılacaktır. Mülakatta iş deneyimleri ve yeterlilikleri hakkında bilgi alınacaktır. Mülakat sonucunda başarısız olan adaylar yerine yedek adaylar değerlendirilecektir.
 • Sözlü mülakat sonucunda asil listede yer alan adaylar, 10 ve 11 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gereken belgeleri toplayarak üniversitenin ilgili birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu bakımdan istenen belgeler; Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, askerlik durumu, ikametgah, adli sicil dökümü, diploma fotokopisi ve alana göre istenen diğer belgeler.
 • Başvuru yapılacak pozisyonlar şunlardır;
 • Temizlik Hizmetleri (en az ilköğretim mezunu olmak)
 • Koruma ve Güvenlik Hizmetleri (en az lise mezunu olmak, özel koruma sertifikasına sahip olmak)
 • Bakım ve Onarım Hizmetleri (en az ilköğretim mezunu olmak)
Editör: TE Bilisim