5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdi bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişiler Kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmak zorundalar. Bu sebeple işveren tarafından çalıştırılan kişilerin işveren tarafından çalışmaya başlamadan önce SGK ya bildirimeleri gerekir.

Aile hekimleri de aile sağlığı merkezlerinde çalıştırdıkları işçiler sebebiyle işveren sayılmaktadır. Aile hekimlerinin işveren sayılmaları sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na işyeri tescili yapılırken işyeri tescili dosyası hekim adına yapılmalıdır. Bu sebeple çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar ve cezalardan hekim sorumludur. Aynı aile hekimliği içinde birden fazla hekim olması durumunda çalışanların bütün hekimlere hizmet ettiği varsayılarak işyeri tescili adi ortaklıkta olduğu gibi tüm aile hekimleri adına yapılmalıdır. Bu durumda sigortalı primlerinden, cezalarından ve bildirimlerinden hekimler müşterek sorumlu olurlar.

Aile hekimi işveren/işveren vekili, aile sağlığı merkezi  işyeri ve çalıştırılan personel de sigortalı sayılacaktır. Böyle olunca işveren aile hekiminin yükümlülükleri başlayacaktır. Yani işveren aynı zamanda işverendir.

İşyeri tescili için aile hekimleri de her işveren gibi  SGK'ya başvurarak işyeri sicil numarası ve  e-bildirge şifresi alarak  verilen şifreler ile internet üzerinden sigortalı bildirimi yapacaklardır.

*****

   
Editör: TE Bilisim