Aday Memur Kpss İle Başka Kuruma Atanabilir Mi?

Bilindiği üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların asil memurluğa geçebilmeleri için belli bir adaylık süreci geçirmeleri gerekmektedir. İşte bu adaylık süreci süresinde KPSS ile başka bir kuruma atanmaya hak kazanan memurların atanmaya hak kazandığı diğer kuruma naklinin yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Biz de bu yazımızda Aday memur olarak çalışmakta olan personelin KPSS  süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi durumunda atanmasının mümkün olup olmadığı konusuna değinmek istedik.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Konu ile ilgili hüküm

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesini ikinci fıkrasında; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü yer almakta, memurların bir kurumdan diğer bir kuruma naklinin düzenlendiği 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.” denilmektedir.

aday memur kpss ile başka kuruma atanma ve nakil işlemleri

Devlet Personel Başkanlığı’nın konu ile ilgili yayımlamış olduğu görüşünde “657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, aday memur iken kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan özel yarışma sınavı neticesinde (A) Grubu bir kadroya atanma hakkı kazananların veya KPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde (B) grubu bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen “nakil” anlamında değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.”

Dolayısıyla yukarıdaki görüşe göre bir Kurumda aday memur olarak çalışırken Kamu Personeli Seçme Sınavı ile başka bir kuruma ataması yapılan kişiler çalıştıkları kurumdan muvafakat almak koşulu ile atanmaya hak kazandığı kuruma atanabilirler.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu