687 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ile işverenlere 31.12.2017 tarihine kadar İŞKUR aracılığı ile işe alınan ve işe alındığı tarihten önceki son 3 ay ssk kapsamında çalışmamış olan sigortalıların sigorta primlerinin tamamının devlet tarafından karşılanacağı konusunda 687 Sayılı KHK ile sigorta prim desteği konulu yazımızda ayrıntılı olarak yer vermiştik. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 687 Sayılı KHK ile verilen sigorta prim desteği konusunda yayınlamış olduğu genelge konusunda detaylı bilgiye de 687 Sayılı KHK ile ilgili SGK Genelgesi konulu yazımızda yer vermiştik. Sosyal Güvenlik Kurumu 07 Mart 2017 tarihli duyurusunda işverenlerin merakla bekledikleri ve bize de sıklıkla sordukları 687 Sayılı KHK ile işe alınan sigortalıların E-Bildirge ekranında hangi belge kodu ile bildirileceği konusuna açıklık getirdi. İşte duyuru metni; 687 Sayılı KHK ile İşe Alınan Sigortalının SGK'ya Ebildirge Ekranından Bildirimi

DUYURU

687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ

Bilindiği üzere, 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiştir. Anılan madde uyarınca işverenlere verilecek desteğin usul ve esasları 2017/10 sayılı Genelgede açıklanmış olup, 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların destek kapsamına girip girmediklerinin işe alınmadan sorgulanmasına ve destek kapsamına giren sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkan sağlayan “4447/ Geçici 17.Madde İşveren Desteği” seçeneği işletime açılmıştır. Diğer taraftan, kapsama giren sigortalıların 00687 Kanun numarası seçilerek bildirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar devam etmekte olup, konuyla ilgili çalışmalar sona erdiğinde ayrıca duyuru yapılacaktır. İşverenlerimize saygıyla duyurulur.
SGK Ebildirge Ekranında 687 Sayılı KHK Sigortalı Girişi
  1. E-Bildirge Açılış Ekranına Eklenen
4447/Geçici 17. Madde İşveren Desteği ikonu 2 687 KHK Sorgulama Ekranı T.C. Kimlik numarasından sigortalının şartları sağlayıp sağlamadığının sorgulanması
  1. 687 KHK Sorgulama Sonrası Yararlanabilir Ekranı
Sigortalı 687 Sayılı K.H.K.’Da Yer Alan teşvik Kapsamındadır
  1. 687 KHK Sorgulama Sonrası Yararlanamaz Ekranı
Sigortalının İşkur Kaydı Olmadığından 687 Sayılı K.H.K. Teşvikinden Yararlanamaz.
Editör: TE Bilisim