6331 SAYILI KANUNA GÖRE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sorumlulukları nelerdir,hangi önlemleri almak zorundadır, işveren iş sağlığı güvenliği için önlem almadığında cezai işlem uygulanır mı? İşte tüm bu soruların cevabı..

İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAPMASI GEREKENLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

Ülkemizde hızla artış gösteren iş kazaları için hükümet tarafından her geçen gün bir çok önlem alınmakta, yönetmelikler çıkarılmakta fakat nedense iş kazalarına yine engel olunamaktadır. Maalesef işçinin iş kazası tedbirleri konusundaki eğitim eksikliği, sorumsuz davranışları ve işverenin işyerinde iş kazalarını önleyici tedbirleri almaması iş kazalarını kaçınılmaz kılmaktadır.

Kağıt üzerinde yapılan risk analizleri, gerçek çalışma ortamıyla yakından ve uzaktan alakası olmayan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş kazaları için alınan göstermelik önlemler iş kazalarının önüne geçmemekte ve her gün iş kazası cinayetlerine yenileri eklenmektedir.

Gelelim işverenin iş kazaları için alması gereken önlemlere.

6331 Sayılı Kanuna göre işverenin işyerinde iş kazalarını önlemek için aşağıdaki sorumlukları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sorumluluklar;

-Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,

-İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemek, denetlemek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,

-Risk değerlendirmesi yapmak ve ya yaptırmak,

-Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne almak,

– Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri almak.

Şunu özellikle belirtmek gerekir ki işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışardan anlaşma sağladığı bir şirketten alması, işverenin iş kazalarındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Ayrıca işveren işyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptırdığı eğitimlerin masraflarını çalışanlara yansıtamaz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İşveren bu sorumlulukları yerine getirirken aşağıdaki ilkeleri de göz önünde bulundurmak zorundadır.

-Risklerden kaçınmak.

-Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.

– Risklerle kaynağında mücadele etmek.

ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.

e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.

f) Teknoloji, işorganizasyonu,çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek.

g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göreöncelik vermek.

ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu