Polis olmak isteyenlerin merakla bekledikleri 2020 yılı polis alım şartları ile ilgili olarak henüz yayınlanmış bir ilan bulunmuyor olsa da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, çok yakında yeni polis alımlarının yapılacağı açıklandı.

2020 Polis Alımları Ne Zaman?

Polis olmak isteyenlerin merakla bekledikleri 27. Dönem polis alımlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Soylu; “Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

27. Dönem Polis Alımları Nasıl Olacak?

Her ne kadar başvuru tarihleri kesin olarak henüz belirlenmiş olsa da 27. Dönem polis alımları için gereken şartlar şu şekilde belirlendi;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İlgili mevzuat gereğince, 5’inci madde kapsamında belirtilmiş eğitim kurumlarından mezun olmak,
 • KPSS’de bakanlık tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltmesi yapmamış olmak, erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Silah taşımaya ya da silahlı görevini yapmaya herhangi bir engel teşkil taşımamak,
 • Sağlık Yönetmeliği kapsamında belirtilen şartları taşıyor olmak,
 • Türk Ceza Kanunu kapsamında 53’üncü maddesi uyarınca; Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
 • Genel ahlaka aykırı olan; kumar oynamak, randevuevi, genelev gibi yerlerde bulunmak, hırsızlık yapmak, uyuşturucu satmak, almak ya da kullanmak, kendisine ve çevresine zarar verici faaliyetle bulunmak gibi durumlardan uzak olmak, yapmamış olmak,
 • Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı neticesinde tedavi görüyor olmamak,
 • Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum bırakılmamış olmak,
 • Terör örgütlerine üye olmamak, haklarında propaganda yapmamak,
 • Güvenlik soruşturması kapsamında olumlu çıkmak,
 • Fiziksel olarak gerekli olan şartları taşımak gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik ölçümü hak kazanan adaylara uygulanmaktadır. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş hastanelerden alınmış sağlık raporlarının yanında POMEM tarafından da fiziksel yeterlilik ölçümü yapılmaktadır. Buna göre adayların boy ve kilo oranlarına bakılmakta, sportif yetenekleri ölçülmekte ve aynı zamanda vücutlarının genel oranları ölçülmektedir. Adayların ilgili oranları taşımaları gerekmektedir.
Bu şartları taşıyan adaylar 2020 yılında yapılacak olan polis alımına başvuru yapabileceklerdir. Polis alımı başvurusu için tüm şartları taşıyan adaylara daha sonra fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır.

27. Dönem POMEM Mülakatları Nasıl Olacak?

Fiziksel yeterlilikten geçemeyen adaylar; sağ 2 sol 2 toplamda 4 üstü görme rahatsızlığı olanlar, renk körü olanlar, yüzde 5 metreden bakıldığında eşkal belirten izi bulunanlar, yarık damak ya da yarık dudağa sahip olanlar, gözde oluşan sorunlar, kekemelik ya da benzeri konuşma sorunları, ağız ve diş sağlığında görülen rahatsızlıklar, güvercin göğse sahip olmak fiziksel koşullarda doğrudan elenme sebebi olmaktadır. Bu tür rahatsızlıklar için hastane herhangi bir engeli yoktur raporu vermiş olsa bile mülakat sırasında genelde bu rahatsızlıkları taşıyan adaylar elenmektedir. Aynı zamanda fiziksel yeterlilikten geçen adaylara mülakat yapılmakta ve mülakat esnasında genel yetenek ve kültür soruları sorulmaktadır. Buna göre adayın konu hakkındaki bilgi düzeyi, konuyu kavrama ve aktarma yeteneği, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi temel alınarak ölçüm yapılmakta, mülakatta başarılı olan adaylar POMEM dahiline alınmaktadır.
Editör: TE Bilisim