01.01.2012 tarihinden itibaren sosyal güvencesi bulunmayan herkes için zorunlu hale gelen Genel Sağlık Sigortası kapsamında milyonlarca kişinin ödenmemiş ve vadesi geçmiş prim borcu bulunmakta. Genel Sağlık Sigortası borçlarının vatandaş üzerinde oluşturduğu bu yükün kısmen azaltılması için gençlerin 25 yaşa kadar olan Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek. Peki 25 yaş altı GSS borçları nasıl silinecek? Bununla ilgili kanun resmi gazetede yayımlandı mı? Borçların silinebilmesi için gerekli şartlar neler? 25 Yaş altı GSS prim borçlarının silinmesi için herhangi bir başvuru şartı var mı? Bu konuda merak edilen tüm sorularınızın cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

25 Yaş Altı GSS Borçlarının Silinmesi ile İlgili Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı mı?

65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair 6704 sayılı torba  kanun 26.04.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.Torba kanunun 19 uncu maddesi şu şekilde:

MADDE 19- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”

Torba kanunun yukarıdaki hükmünden anlaşılacağı üzere Gençlerin 25 Yaşın dolduğu tarihe kadar çıkan GSS prim borçları silinecek.

Örnek: Ali 01.01.1990 doğumludur. Ali'nin 01.01.2012 tarihinden itibaren devam eden GSS sigortası vardır ve Ali hiç ödeme yapmamıştır. Bu durumda Ali'nin 25 yaşın dolduğu tarih olan 01.01.2015 tarihine kadar olan GSS prim borçları silinecek ve Ali 01.01.2012-01.01.2015 tarihleri arasındaki GSS prim borcundan kurtulmuş olacaktır.

Borç silindikten sonra Ali'nin GSS kaydı 02.01.2015 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

25 Yaş Altı GSS Borçlarının Silinmesi İçin Herhangi Bir Şart Var mı?

GSS prim borcunun 25 yaş altında olması yeterli olacak. Onun haricinde bir şart aranmayacak.

25 Yaş Altı GSS Prim Borcunun Silinmesi İçin Başvurular Nereye Yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oluşturacağı sistemle 25 yaş altındaki GSS prim borçları otomatik olarak silinecek. Herhangi bir başvuru yapmaya gerek kalmayacak.

25 Yaş Altındakilere Artık GSS Borcu Çıkmayacak mı?

Kanunun yayım tarihinden itibaren bir kereye mahsus borçlar silinecek. Genel Sağlık Sigortası yine aynı şekilde uygulanmaya devam edilecek.

TORBA KANUNUN DİĞER MADDELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: TE Bilisim