2017 yılı vergi idari para cezaları belli oldu mu? 2017 yeniden değerleme oranı resmi gazetede yayımlandı mı? Yeniden değerleme oranları hangi hesaplar üzerinde etkilidir? 2017 yılında ne kadar ceza ödenecek?

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu idari para cezaları asgari ücret üzerinden hesaplanırken diğer tüm idari para cezaları Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanmakta ve belirlenen bu oran üzerinden artış göstermekte. Maliye Bakanlığı 11.11.2016 tarihinde yayımlanan resmi gazetede 2017 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirledi. Peki 2017 yılı yeniden değerleme oranları yüzde kaç? İşte detaylar;

Yeniden Değerleme Oranı Neye Göre Hesaplanır?

Maliye Bakanlığı ise yeniden değerleme oranını 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını esas alarak belirlemektedir.

2016 Yılının Son Geçici Vergi Dönemi ve 2017 Yılı İçin Belirlenen Yeniden Değerleme Oranları

Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı 2016 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını yüzde 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak açıkladı ve konuya ilişkin 474 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

2015 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde Kaçtı?

Bakanlık bir önceki yıl ise  457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranının yüzde 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak açıklamıştı.

Yeniden Değerleme Oranına Göre Yükselecek İdari Para Cezaları

– 4857 sayılı İş Kanunu idari para cezaları – 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu idari para cezaları – 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun idari para cezaları – 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu idari para cezaları – 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu idari para cezaları – 5953 Sayılı Basın İş Kanunu idari para cezaları – 854 Sayılı Deniz İş Kanunu idari para cezaları
Editör: TE Bilisim