Bildiğiniz üzere 2016/Aralık, 2017 Ocak ve 2017 şubat aylarına ait 4a SSK primlerinin 6770 Sayılı Kanun ile 9 ay süre ile ertelenmesi düzenlemesi getirilmişti. k. 2016 Aralık ayına ait ertelenen primler 31 Ekim 2017 tarihine kadar, 2017/Ocak ayına ait primler ise 30 Kasım 2017 tarihine kadar ödenmişti. Sıra geldi ertelenen 2017 şubat primlerinin ödenme tarihine. Normalde ertelenen 2017 Şubat ayı primleri için süre 31 Aralık olarak belirlenmişti. Ancak 05 Aralık 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu süre değiştirildi. Peki ertelenen şubat 2017 ssk primleri için son ödeme tarihi ne zaman? 2017 Kasım ssk primleri en son hangi tarihe kadar ödenmeli? Şubat 2017 ertelenen ssk primi son ödeme tarihleri
05 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasıan dair yönetmelikte konu hakkında konu ile ilgili şu açıklama yer alıyor. "(1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir." şeklinde düzenleme yer almaktaydı. 
Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2017 Şubat ayı ertelenen primleri ile 2017 Kasım ayına ait cari 4a SSK primleri için son ödeme tarihi 26 Aralık 2017  olarak belirlenmişti. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 20 Aralık 2017 tarihli duyurusu ile duyulan ihtiyaç nedeni ile 2017 Kasım ayı cari primleri ile 2017 Şubat ayı ertelenen primleri için yeni son ödeme tarihini 02 Ocak 2018 Pazartesi olarak belirledi.  2018 asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu mu, brüt asgari ücret 2018 yılında ne kadar olacak? 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt tutarı artacağından işverenin maliyetleri de yükselecek.
Editör: TE Bilisim