A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Maaşları Ne Kadar? 2021

İş güvenliği uzmanlarının maaşları 2021 yılı itibari ile asgari ücrete yapılan zam oranıyla birlikte güncellendi. İş yerlerinde ki çeşitli kazaların önüne geçmek için risk analizi yapan uzmanlar A, B, C sınıfı uzmanları olarak ayrılır. İş güvenliği uzmanlarının maaşı baktığı işyeri sayısına, tecrübesine ve diğer etkenlere göre farklılık gösterir.

A Sınıfı İş Güvenliği Maaşları Ne Kadar?

A sınıfı bölümünde çalışan uzmanlar, 2021 yılında yapılan zam ile 8000 TL ile 10000 TL arasında bir ücret alır. A sınıfı iş güvenliği uzmanları, en tehlikeli alanlarda bulundukları için diğer bölümlere göre daha fazla ücret alırlar. Her A sınıfı iş güvenliği uzmanı aynı maaşı almamaktadır. Çalışmaya başladıkları süreç, edindikleri tecrübe ve çalıştıkları işyerine göre alınan maaşlar farklı olabilir.

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

A sınıfı kategorisinde çalışan uzmanların görevlerinde yapmaları gereken sorumlulukları bulunur. Bu sorumluluklar iş güvenliğinin yerine getirilmesinde önemlidir.

A sınıf iş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

 • İşçilerin çalışma ortamlarının güvenli olması ve hayatlarını riske atacak ortamların oluşmaması için güvenli alan sağlamak.
 • İş kazalarının önüne geçmek için bilgilendirici prosedürler hazırlamak.
 • Çalışanları, iş güvenliklerini sağlamak amacıyla bilgilendirmek.
 • İş yeri sahibinin bilgisi dahilinde, çalışma ortamında güvenliği sağlayacak çeşitli düzenlemeler yapmak.
 • Çalışanların hayatını tehlikeye atabilecek sorunları belirlemek.
 • İş güvenliğini tehlikeye atacak sorunları ortadan kaldırmak.
 • Kaza, yangın gibi sorunların önüne geçmek için tedbir almak.
 • Tehlikeli bir durumun varlığı belirlendiğinde, iş yeri sahibi gerekli önlemleri almıyorsa Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü’ne konu bildiririmi yapmak.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşı Ne Kadar?

B sınıfı bölümünde çalışan uzmanlar, 2021 yılında yapılan zam ile  3100 TL ile 6200 TL arasında bir ücret alır. B sınıfı iş güvenliği uzmanları, C sınıfı iş güvenliği uzmanlarından daha tehlikeli ortamda çalışırlar. Bu sebeple maaşları C sınıfı iş güvenliği uzmanlarından daha çok olabilir. B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının aldıkları maaşlar çalışmaya başladıkları süreç, edindikleri tecrübe ve çalıştıkları işyerine göre alınan farklılık gösterebilir.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

B sınıfı kategorisinde çalışan uzmanın görevlerinde yapması gereken sorumlulukları bulunur. Bu sorumluluklar iş güvenliğinin yerine getirilmesinde önemlidir. B sınıfı, A sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre daha az tehlikeli çalışma ortamlarında bulunur.

B sınıf iş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

 • Kurum, firma ya da iş yerinin, çalışan güvenliği için gerekli kurallara uyup uymadığını belirlemek.
 • İş yerinde mevcut çalışma ortamının değerlendirmesini yapmak, riskleri tespit etmek.
 • İş yerinde ortaya çıkan riskleri azaltmak için tavsiyelerde bulunmak.
 • İş yerinde var olan hayati tehlike durumlarında, ortamdaki faaliyetleri durdurarak çalışanları güvene almak.
 • İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilecek ortamı sağlamak.
 • İş yerlerinin sağlık ve güvenlik ortamlarını kontrol etmek.
 • İş yerlerinde daha önce yaşanmış olan iş kazalarını, hayati tehlike yaratmış ortamları analiz etmek.
 • İş yerinde olan sağlık çalışanları ile ortak çalışmak.
 • İş yeri sahibi ile iş birliği yaparak daha önceden yaşanmış ya da sonrasında yaşanabilecek sorunların önüne geçmek.
 • Çalışanları iş kazaları ile ilgili uyarmak, bilgilendirmek.
 • Tehlikeli bir durumun varlığı belirlendiğinde, iş yeri sahibi gerekli önlemleri almıyorsa Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü’ne konu bildiririmi yapmak.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşları Ne Kadar?

C sınıfı bölümünde çalışan uzmanlar, 2021 yılında yapılan zam ile 2900 TL ile  4300 TL arasında bir ücret alır. İş güvenliği uzmanlarının maaşı farklılık gösterebilir. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının da çalışmaya başladıkları süreç, edindikleri tecrübe ve çalıştıkları işyerine göre aldıkları maaşlar değişebilir. C sınıfı iş güvenliği uzmanları en az tehlikeli çalışma ortamları için çalışan gruptur.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının Görevi Nelerdir?

C sınıfı kategorisinde çalışan uzmanın görevleri arasında yapması gereken sorumluluklar bulunur. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması için önemlidir. C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının çalışma alanları, A sınıfı iş güvenliği uzmanlarına ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlarına göre – daha az tehlikelidir.

C sınıf iş güvenliği uzmanının görevleri şunlardır:

 • İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları ile ilgili değerlendirme yapmak.
 • İş yerinde oluşabilecek kazaları önlemek için eğitimler vermek.
 • İş yeri sahibine, iş kazalarının oluşmasını önlemek adına çalışma ortamı ile ilgili tavsiyeler vermek.
 • İş yerinde olan sağlık çalışanları ile görüşmek, birlikte hareket etmek.
 • İş yerlerinde ki çalışma ortamlarını denetlemek.
 • Çalışanları, iş kazaları konusunda uyarmak ve bilgilendirmek.
 • Çalışma ortamında olan tehlikeli durumları belirlemek ve yöneticiye ya da iş sahibine bildirmek.
 • Tehlikeli bir durumun varlığı belirlendiğinde, iş yeri sahibi gerekli önlemleri almıyorsa Sosyal güvenlik İl Müdürlüğü’ne konu bildiririmi yapmak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Maaşlarını Neler Etkiler?

İş güvenliği uzmanlarının ücretleri değişkenlik gösterebilir. Bu sebepler çeşitli etkenlerden kaynaklı olabilir. İş güvenliği uzmanlarının maaşlarını etkileyen faktörler şöyledir:

 • İş güvenliği uzmanlarının çalıştıkları alanlar. Tehlikeli ortamlar alınan maaşa yansır.
 • İş güvenliği uzmanlarının deneyimi.
 • İş güvenliği uzmanlarının sahip oldukları sertifikalar, belgeler.
 • İş güvenliği için çalışılacak şirketlerde de maaş farklılıkları görülür.

Bu faktörler iş güvenliği maaşlarını belirleyen önemli unsurlar arasındadır.

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İsteyenlerin Yerine Getirmeleri Gereken Şartlar Nelerdir?

İş güvenliği uzmanı olmak için belirli koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Bunun için yapılması gerekenler şöyledir:

 • Üniversitelerin fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans ya da lisans bölümünden mezun olmak.
 • Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik fakültelerinden mezun olmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmek için kursa gidilmelidir.
 • İSG Merkezleri tarafından düzenlen kursa gidip, kursu başarıyla tamamlamak gerekir.
 • Kurs bitiminin ardından sınava girip gerekli not aralığını geçmek gerekir.

Bu alanlarda okumuş ve mezun olmuş kişiler iş güvenliği uzmanı olarak direkt işe başlayabilir. İSG Merkezleri tarafından verilen kursu başarıyla tamamlayıp ardından sınavı geçen kişiler C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başlayabilir. Bakanlıkların müfettiş kadrosunda bulunan kişiler de iş güvenliği uzmanı olabilirler.

2021 Yılında Kamuda İş Güvenliği Maaşları Ne Kadar?

Kamu alanında iş güvenliği uzmanı olarak çalışanların aldıkları ücret 2021 yılı itibari ile  4500TL ile 5000 TL aralığı olarak belirlendi. Yapılan son düzenlemelere göre kamuda iş güvenliği uzmanlarının çalışması zorunlu hale geldi. Kamuda, C sınıfı iş güvenliği uzmanları teknik kadroda yer alabilir.

2021 Yılında İş Güvenliği Tekniker Maaşı Ne Kadar?

İş güvenliği teknikeri, 2021 yılı itibari ile 3000 TL ile 3500 TL arasında bir maaş almaktadır. İş teknikerlerinin aldıkları maaşlar iş güvenliği uzmanlarının maaşı gibi farklılık gösterir. İş güvenliği teknikerleri bulundukları kademe ve dereceye göre maaşlarını alırlar.

İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Saatleri Ne Kadar ?

İş güvenliği uzmanlarının çalışma koşulları, sertifika boyutuna ve görev yapılan firmaya göre çeşitlilik göstermektedir. Az tehlikeli kategoride görev yapan uzmanlar, mesai dahil olmak üzere ayda en fazla 10 saat görev yapmaktadır. Tehlikeli kategoride görev yapan iş güvenliği uzmanları, 1 ay içerisinde maksimum 20 saat görev yapmaktadır. Çok tehlikeli kategoride değerlendirilen iş güvenliği uzmanları, ayda 20 saatten fazla çalışmaktadır. Çalışma alanının zorluğu, tercih edilen iş güvenliği koluna ve firmalara bağlı olarak değişecektir.

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

İş güvenliği sertifikası almak ve bu alanda uzman olmak için mimar veya mühendislik fakültesi tamamlanmalıdır. Teknik alanda eğitmenlik yapan kişilerin de iş güvenliği uzmanı olma hakkı mevcuttur. Bakanlık tarafından yayınlanan tarihlerde, iş güvenliği uzmanlığı için başvuru yapılmalıdır. https://ailevecalisma.gov.tr/ bağlantı adresi kullanılarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için tarihler takip edilmelidir. Eğitimlere katılan kişiler, aynı sayfada yer alan sınav başvuru tarihlerini kontrol etmeli ve sınavlara başvuru yapmalıdır. İş güvenliği uzmanları, eğitimleri tamamladıktan ve sınavları geçtikten sonra C sınıfı sertifikaya sahip olacaklardır.

Kimler A – B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Alabilir?

İş güvenliği uzmanı olarak görev yapmak isteyen kişiler, alanlarında kademeli olarak iş güvenliği uzmanı belgesi almalıdır. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olarak 3 farklı kategoriye ayrılan iş güvenliği uzmanlığında, ilk olarak C sınıfı sertifika alınmaktadır. Başlangıç seviyesi olarak nitelendirilen C sınıfı iş güveliği uzman sertifikasıyla, orta sınıf tehlike düzeyine sahip olan alanlarda görev yapılacaktır. Enerji sektörü, sağlık sektörü ve güvenlik sektörü gibi alanlardan sorumlu olan C sınıfı iş güvenliği uzmanları, zaman içerisinde B sınıfı sertifikaya geçiş yapabilirler.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığına sahip olmak isteyen kişiler, C sınıfı kategorisinde hizmet vermelidir. A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak isteyen kişiler, en az 4 yıl boyunca varlığını koruyan B sınıfı sertifikaya sahip olmak durumundadır. Teknik personeller, mimarlar ya da mühendisler tarafından kullanılabilen A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle, üst düzey güvenlik gerektiren alanlarda görev yapılmaktadır. A sınıfı iş güvenliği çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlayan mühendis ya da mimarlar, görev alanlarında işe başlayabilirler.

Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar? (Özelde, Devlette)

İnternet Üzerinden İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Bende üniversite ön lisans bölümü 2016 mezunu olarak 2 yıl kadar şantiyelerde çalıştım 2 yıl sonra C sınıfı uzman olarak Osgb bünyesinde çalışıyorum 30 küsür tane firmanın atamalarını üzerime yaptılar, işimizin gerçekten çok sorumluluk isteyen bir iş olduğunu hatırlatıyor bu bize, velhasıl 2200+Agi olarak anlaşabildim. Hakan arkadaşa kısmen katılmıyorum. Sorumlu olduğunuz yerin yabancısı olabilirsiniz, ehil bir kişiye danışmak o nasıl bu nasıl demekte yanlış bir şey yok, sorular kaliteli olmalı…

 2. Güzide bir fabrikada C Sınıfı isg uzmanı olarak çalışıyorum. Maaşım net olarak 3000+Agi şeklinde alıyorum. Mesleğe ilk başladığımda şantiyelerin çamurunu tozunu bolca yuttum ondan ötürü de neyin ne olduğunu en güzel şantiyede öğrenirsiniz. Size kimse bir şey öğretmez sakın ola işcilere o nasıl bu nasıl diye sormayın yoksa onlara sözünüzü bir daha geçiremezsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu