Bilindiği üzere her yıl için uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücretin yıllık tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. 2017 yılı asgari ücretin brüt tutarının belirlenmesinin ardından 2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları şu şekilde oluşuyor; 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihi arası asgari geçim indirimi tutarları için: ⇒⇒ asgari geçim indirimi 2018 Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır? Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına; • Mükellefin kendisi için % 50'si, • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i, • Diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır. 2017 Bekar, Evli ve Çocuklu Çalışanlar, Memurlar İçin Asgari Geçim İndirim Tutarları 01 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında uygulanacak asgari geçim indirim tutarları şu şekilde olacak;  

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(2017 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU AYLIK TUTAR
Bekar 133,31 TL
Evli eşi çalışmayan 159,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 179,97 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 199,97 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 226,63 TL
Evli eşi çalışan 133,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 153,31 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 173,31 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 199,97 TL

2017 Asgari Geçim İndirimi Dahil Net Maaşlar

AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET TUTAR
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Bekar) 1.404,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.430,73 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.450,72 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.470,72 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.497,38 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.404,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.424,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.444,06 TL
AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.470,72 TL

Asgari Geçim İndirimini Devlet mi Öder İşveren mi?

Asgari geçim indirimi çalışanın maaşından yapılan gelir vergisi kesintisinden kaynakta yapılan indirimi ifade eder. Dolayısıyla gelir vergisinden indirim sağladığından devlet-işveren-çalışan şeklinde bir durum ortaya çıkıyor. Yani devlet işverene gelir vergisi için indirim sağlıyor. İşveren de indirim tutarını size ödüyor. İşveren burada aracı konumunda oluyor. 2016 yılı asgari geçim indirim tutarları için TIKLAYINIZ