2016 yılında asgari ücretin bin 300 lira olmasına kesin gözle bakılıyor. Asgari ücret 1300 lira olacak olmasına fakat işveren ne kadar prim ödeyecek? Sigortalının işverene maliyeti ne olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonun kararıyla asgari  ücretin artmasıyla oluşacak maliyetin tamamı işveren üzerinde mi kalacak yoksa maliyet devlet ile paylaşılacak mı?

Asgari ücreti belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Kimler Bulunur?

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci

olmak üzere 15 üyeden oluşur.

İşverenin Maliyet Konusunda Beklentisi Nedir?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek asgari ücretin bin 300 lira olması durumunda  işçilerin hem maaşında hemde sosyal güvenlik yönünden sigorta primlerinde önemli oranda bir artış olacak.  Bu maliyetin tamamının işverence karşılanması durumunda işverene büyük bir yük getirecek. İşverenlerin beklentisi artışla beraber gelen ek maliyetin devlet katkısı ile azaltılması yönünde. Devletin işverene gelen ek maliyetin yarısını bir yıl boyunca karşılayacağına dair haberler çıksa da henüz bu konu ile ilgili net bir bilgi yok. 

Kayıt Dışı Riski Var Mı?

2015 yılına göre önemli derecede artması beklenen asgari ücretin bin 300 lira olması durumunda işçilerin maaşları artacak maaşların artmasıyla devletin vergi ve SGK kesintileride artacak.  Bu artışlar işverene düşen maliyeti de yükseltecek. Bu sebeple kayıt dışı istihdamın artma riski vardır. Kayıt dışı istihdamın önüne geçebilmek  ve işverene gelen maliyetin azaltılabilmesi adına devletin teşviklerle işvereni belli bir süre desteklemesi önemli bir adım olacaktır.
Editör: TE Bilisim