[caption id="attachment_1603" align="alignleft" width="304"] 2015 ASGARİ ÜCRET[/caption]

2015 YILI ASGARİ ÜCRET, YASAL KESİNTİLER VE İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir. 2015 yılı asgari ücret zam oranları  4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince 2015 yılı için uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 30.12.2014 ve 2014/01 sayılı kararı ile tespit edilmiş ve 31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlk altı ay %6 ve ikinci altı ay da %6 olarak belirlenen zam ile  01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında çalışanın  bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 40,05 (kırklira beşkuruş) Türk Lirası , 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında 42,45 (kırkikilira kırkbeşkuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

           01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında  Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri 
01.01.2015 – 30.06.2015
Brüt Ücret 1.201,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 168,21 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,02 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 TL
Gelir Vergisi (**) 153,19 TL
Damga Vergisi 9,12 TL
Kesintiler Toplamı 342,54 TL
Net Ücret 858,96 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 90,11 TL
Net Ele Geçen Ücret 949,07 TL

                01.07.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında  Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri 

01.07.2015 – 31.12.2015
Brüt Ücret 1.273,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 178,29 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,74 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,48 TL
Gelir Vergisi(**) 162,37 TL
Damga Vergisi 9,67 TL
Kesintiler Toplamı 363,06 TL
Net Ücret 910,44 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 90,11 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.000,55 TL
 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 01.01.2015-30.06.2015

ASGARİ ÜCRET 1.201,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (*) 186,23
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 24,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.411,76

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 01.07.2015-31.12.2015

ASGARİ ÜCRET 1.273,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (*) 197,39
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 25,47
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.496,36

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

NOT: Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır. Sorumluluk kabul edilmez.