2015 yılı mazot ve gübre desteklemeleri başvurusu için son gün 31 Aralık 2015

27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetenin yayımlanmasıyla 2015 yılı mazot ve gübre  ödemesinden faydalanmaya ilişkin usul ve esasları kapsayan 2015/21 Nolu Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi yapılmasına tebliğ   yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin desteklemelerden faydalanabilmesi için 31 Aralık 2015 tarihine kadar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir.

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi yapılacaktır.
Sıra No   Ürün Grupları Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar)
1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 3,3 4,75
2 Hububat, yem bitkileri,baklagiller,yumru bitkiler sebze ve meyve alanları 4,85 6,6
3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7,9 8,25
  2015 yılı mazot ve gübre  desteklemesine son başvuru tarihi 31.12.2015 olup; bu tarihe kadar tarım desteklemeleri için  başvuruda bulunmayan çiftçilerin söz konusu destekten yararlanması  mümkün olmayacaktır
Editör: TE Bilisim