2016 da verilecek 1 Derece maaşa ne kadar yansır? İlave bir derece alındığında maaşta meydana gelecek değişim

Tablo halinde hangi unvandaki memurun ne kadar ilave ödeme alacağını açıkladık. 

Bilindiği üzere 2015 yılında yapılan toplu sözleşmeye göre 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlara ilave bir derece verilmesi kararlaştırıldı. 

Değişiklik şubat 2016 maaşında görülmeye başlanacak.

Mesela 9. derece 1. kademeden 8. derece 1. kademeye yükselme olacak. Göreve başlama tarihine ve mevcut durumlara göre kademe ve derecelerde farklılıklar bulunuyor fakat aynı tarihte göreve başlayan aynı sınıf memurluklarda da derece ve kademe farklı olabiliyor.

Mesela teknik öğretmenlere göreve başladıklarında bir derece verilir. Hazırlık sınıfı okumuş öğretmenlere de bir kademe verilir. Hizmet birleştirme yoluyla da derece ve kademelerde farklılıklar meydana gelebiliyor.

Derece değişikliğinden en çok faydalanan sınıf, 5. derecede bulunanlar. Bunlar 4. dereceye yükseldiğinde diğer tüm değişikliklerden daha fazla ücret artışı meydana gelmekte.

Bazı unvanların 4,3,2,1. dereceleri olmadığı için bunların maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Bununla birlikte derece değişikliği bordronuzda gördüğünüz bazı kalemleri etkilemekte.

Derece değişikliğinden sadece gösterge, ek gösterge, fazla çalışma ücreti, döner sermaye ve bazı personel açısından zam ve tazminatlar etkilenmektedir.

1-Gösterge Aylığı: 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (A) bendi uyarınca belirlenmektedir. Memur aylık katsayısı ile çarpılmakta olup, unvana göre değişmemektedir. Gelir ve damga vergisi ile emekli kesintisine tabidir.

Formülü: Gösterge Aylığı= Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı

2-Ek Gösterge Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde düzenlenmiştir. Unvan ve dereceye göre değişmektedir. Memur aylık katsayısı ile çarpılmaktadır. 1995/4625 sayılı Danıştay kararı gereğince, kazanılmış hak aylığına esas dereceler ek gösterge aylığının hesaplamasında kullanılmaktadır. Gelir ve damga vergisi ile emekli kesintisine tabidir.

Formülü: Ek Gösterge Aylığı=Ek Gösterge Rakamı*Aylık Katsayı

3-Zam ve Tazminatlar:

a-Zamlar: 657 sayılı Kanunun 152’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılan 2004/6996 sayılı Yan Ödeme Kararnamesinde belirlenmiştir.Belirlenen puanlar yan ödeme katsayısı ile çarpılmaktadır. Gelir ve damga vergisine tabidir.

Formül: Zam Tutarı=Yan Ödeme Puanı (İş Güçlüğü+ İş Riski+ Temininde Güçlük +Mali Sorumluluk Zamları)* Yan Ödeme Katsayısı

b-Tazminatlar: Oranlar 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirlenmiştir. En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarı, belirlenen oranla çarpılarak bulunmaktadır. Sadece damga vergisine tabidir.

Formül: Ödenecek Tazminat Miktarı=En Yüksek Devlet Memuru Aylığı*Tazminat Oranı

Teknik Hizmetler: Genel olarak, dereceler arasındaki kırılma 5 ile 4 arasındadır. 5. dereceli mühendis bir derece ile 4. dereceden aylık almaya başladığında, özel hizmet tazminat oranı %5 artmaktadır.

5. derecedeki uzman veteriner hekimin 4. dereceden aylık almaya hak kazanması halinde özel hizmet tazminatındaki artış oranı %10’dur. Uzman olmayanlarda artış oranı %5’tir.

5. dereceden 4. dereceye yükselmede;

Eğitim ve Öğretim Tazminatı: ortalama %2 lik bir değişme olacak

Din Hizmetleri Tazminatı: ortalama %1lik bir değişme olacak

Emniyet Hizmetleri Tazminatı: ortalama %5lik bir değişme olacak

Adalet Hizmetleri Tazminatı: ortalama %10luk bir değişme olacak

Sağlık Hizmetleri: %5lik bir değişme olacak

italik alan Kaynak

İçerik Yöneticisi

12 yıldır SGK , SSK ve Emeklilik konuları ile ilgili içerik yazmaktayım. Yetkin olduğum konular ile ilgili SGKhocasi.com kullanıcılarını bilgilendirme çabası içerisindeyim.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu