687 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile 01 Şubat 2017 tarihi ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasından işverenler tarafından ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan sigortalıların tüm sigorta prim maliyetleri ile gelir vergisi stopajının devlet tarafından karşılacağı konusunda detaylı bilgiye 687 KHK ile sigorta prim ve gelir vergisi stopaj desteği konulu yazımızda yer vermiştik. Peki 687 sayılı KHK ile işe alınan sigortalı için ortalama hesabı nasıl yapılır? 687 KHK ile işe alınan çalışan için ortalama hesabı nasıl yapılır? 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İŞKUR aracılığı ile işe alınan sigortalınız için sigorta prim desteğinden faydalanabilmeniz için sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekir. Buna göre ortalama sigortalı hesabı şu şekilde olacak;
  • 2016 Aralık ayında işyerinizde çalışan sigortalı varsa 687 sayılı KHK ile çalıştırdığınız sigortalının da 2016/Aralık ayındaki toplam sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekir.
Örnek: 2016/Aralık ayında çalışan sayınız 7 kişi olsun. 15.02.2017 tarihinde de 687 KHK ile işe alınmış sigortalınız olsun. Bu durumda 2017/Şubat ayında toplam çalışan sayınızın (687 Sayılı KHK ile  işe alınan sigortalı hariç) en az 7 kişi olması gerekiyor. 687 sayılı KHK kapsamında işe alınan sigortalının çalıştığı süre boyunca teşvikten faydalanabilmeniz için ise bu sigortalının çalıştığı süre boyunca bu kişi haricindeki toplam çalışan sayısının 7 kişi altına düşmemesi gerekiyor. 7 kişi altında olduğu ay bu destekten faydalanamazsınız.
  • 2016/Aralık ayında işyerinde çalışan sigortalınız yoksa bu durumda ortalama sigortalı sayısı hesabı 2016 yılında çalışan toplam sigortalı sayısı esas alınarak yapılmalı.
Örnek: 2016 yılında işyerinizde çalışan sayısı dönem ve sigortalı bazında şu şekilde olsun; -2016/01 : 3 kişi -2016/02 : 5 kişi -2016/03:  4 kişi -2016/04 : 7 kişi -2016/05: 2 kişi -2016/06: yok -2016/07: 4 kişi -2016/08: 9 kişi -2016/09: 10 kişi -2016/10: 5 kişi -2016/11: 3 kişi -2016/12: yok. Bu durumda 2016 yılında toplam çalışan sayısı=  52 2016 Ortalama sigortalı sayısı= 52/12 = 4,33 kişi. Bu durumda 687 Sayılı KHK gereği sigortalı işe aldığınız dönemde  ve bu kişiyi çalıştırdığınız süre boyunca işyerinizde çalışan sayısının bu sigortalı hariç en az 4 kişi olması gerekir. SGK E Bildirge ekranından 687 sayılı KHK ortalama hesabı kontrolü Sosyal Güvenlik Kurumu 23.03.2017 tarihli duyurusunda 687 Sayılı KHK gereği işe alınan sigortalı için ortalama sigortalı sayısı konusunda denetimin E bildirge ekranı vasıtasıyla yapılabileceğini açıkladı. İşte SGK'dan yapılan duyuru;

00687 KANUN NUMARASI İLE BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLUP OLMADIKLARININ CARİ AYDA İŞVERENLERCE KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği gibi, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan prim desteği kapsamına giren sigortalıların 2016 yılı Aralık ayına, 2016 yılı Aralık ayında bildirim olmaması halinde ise 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda, bahse konu destekten yararlanacak işverenlerin ortalama sigortalı sayısı yönünden yersiz yararlanmalarının engellenmesi amacıyla e-Bildirge programlarında gerekli düzenlemeler yapılmış olup, e-Bildirge programlarında yer alan “Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler” linkinden “Cari Dönemler” menüsü seçilmek suretiyle, destek kapsamına giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadıklarının işverenlerce kontrolü sağlanmıştır. Bahse konu menü vasıtasıyla, ortalama sigortalı sayısı yönünden destek kapsamına girmeyen sigortalıların tespiti yapılarak, bildirge verme süresi sona ermeden bu sigortalıların diğer bir belge türü ile bildirilmesi mümkün bulunmakta olup, menü içeriğinde diğer açıklamalara yer verilmiştir. İşverenlerimize önemle duyurulur.